Uniwersytet Oświatowy

Służby BHP

OKRESOWE SZKOLENIE PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY I OSÓB WYKONUJĄCYCH ZADANIA TEJ SŁUŻBY

CEL SZKOLENIA:

aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności pracowników służby bhp

 

ORGANIZACJA SZKOLENIA:

4 dni w formie kursu i samokształcenia kierowanego

 

DOKUMENTY UZYSKANE PO SZKOLENIU:

zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 

INFORMACJE DODATKOWE:

Pierwsze szkolenie przeprowadza się w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tym stanowisku. Kolejne szkolenie okresowe powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 5 lat.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

Lp

Nazwa zajęć

Il. godzin

1

Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego.

5

2

Problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy

2

3

Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami

5

4

Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy

4

5

Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

2

6

Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (z uwzględnieniem programów komputerowych)

4

7

Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i związana z nimi profilaktyka

2

8

Nowoczesne metody pracy służby bhp

2

9

Nowoczesne metody szkolenia w zakresie bhp

3

10

Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

1

11

Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego

2

 

RAZEM

32

Skontaktuj się z nami

Masz pytania?
Napisz lub zadzwoń. Rozwiejemy Twoje wątpliwości.

Uniwersytet Oświatowy Lubomir Zworecki

ul. Kossaka 118, 64-920 Piła
NIP: 764-100-95-01


Piła

Godziny pracy biura:
Pon. - Pt. 8:00 - 16:00


phone67 351 27 27

phone67 212 20 21

mailpila@uo.edu.pl

Poznań

Godziny pracy biura:
Pon. - Pt. 7:30 - 15:30


phone61 663 20 33

phone61 663 20 33

mailpoznan@uo.edu.pl

Wyślij zapytanie