Uniwersytet Oświatowy

Inżynieryjno-techniczne

Piła Wielkopolska
Poznań Wielkopolska

OKRESOWE SZKOLENIE BHP I PPOŻ. PRACOWNIKÓW INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH

CEL SZKOLENIA:

aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w zakresie bhp i ppoż. pracowników inżynieryjno-technicznych

 

ORGANIZACJA SZKOLENIA:

2 dni w formie kursu i samokształcenia kierowanego

lub szkolenie w formie e-learningu

 

DOKUMENTY UZYSKANE PO SZKOLENIU:

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 

INFORMACJE DODATKOWE:

 

Pierwsze szkolenie przeprowadza się w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tym stanowisku. Kolejne szkolenie okresowe powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 5 lat.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

Lp.

Nazwa zajęć

Il. godzin

1.

Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy a)aktualne przepisy dot:
- praw i obowiązków pracodawców i pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów lub zasad bhp,
- odpowiedzialności projektantów, konstruktorów i technologów związanej z wykonywanym zawodem,
- wymagań bhp dla budynków i pomieszczeń zakładów pracy(w tym pomieszczeń higieniczno- sanitarnych)
- systemu oceny zgodności wyrobów z wymaganiami bhp,
- nadzoru i kontroli warunków pracy
b)problemy związane z interpretacją niektórych przepisów

3

2.

Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.

3

3.

Kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymogami bezpieczeństwa pracy i ergonomii w tym w zakresie metod likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych

4

4.

Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę warunków bhp( w szczególności urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne, urządzenia zabezpieczające, środki ochrony indywidualnej.

2

5.

Ćwiczenia dotyczące uwzględniania wymagań bhp oraz ergonomii w projektowaniu

3

6.

Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

1

7.

Problemy ochrony ppoż.

2

 

Razem

18

Skontaktuj się z nami

Masz pytania?
Napisz lub zadzwoń. Rozwiejemy Twoje wątpliwości.

Uniwersytet Oświatowy Lubomir Zworecki

ul. Kossaka 118, 64-920 Piła
NIP: 764-100-95-01


Piła

Godziny pracy biura:
Pon. - Pt. 8:00 - 16:00


phone67 351 27 27

phone67 212 20 21

mailpila@uo.edu.pl

Poznań

Godziny pracy biura:
Pon. - Pt. 7:30 - 15:30


phone61 663 20 33

phone61 663 20 33

mailpoznan@uo.edu.pl

Wyślij zapytanie