Uniwersytet Oświatowy

Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego

SZKOLENIE W ZAKRESIE METOD PROWADZENIA INSTRUKTAŻY STANOWISKOWYCH W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

CEL SZKOLENIA:

nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie metod prowadzenia instruktaży stanowiskowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

 

ORGANIZACJA SZKOLENIA:

1 dzień w formie seminarium

lub szkolenie w formie e-learningu

 

DOKUMENTY UZYSKANE PO SZKOLENIU:

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 

PROGRAM SZKOLENIA:

Lp.

Nazwa zajęć

Il. godzin

1.

Regulacje prawne z zakresu prowadzenia szkoleń BHP
- omówienie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej Dz.U.04.180.1860
- omówienie programu kursu instruktażu stanowiskowego

1

2.

Metodyka i organizacja szkolenia
- podstawowe definicje
- cele i treści szkolenia
- zasady nauczania
- metody nauczania
- środki dydaktyczne w nauczaniu
- planowanie i organizacja szkolenia
- sprawdzanie efektywności szkolenia
- doskonalenie i samokształcenie

2

3.

Zagadnienia z psychologii
- uczenie się i nauczanie dorosłych
- stres w nauczaniu

1

4.

Opracowywanie konspektów

2

5.

Praktyczne prowadzenie zajęć
- wzorcowy pokaz
- samodzielne wykonanie
- korygowanie błędów
- ponowne wykonanie

1

6.

Test sprawdzający

1

 

Razem

8

Skontaktuj się z nami

Masz pytania?
Napisz lub zadzwoń. Rozwiejemy Twoje wątpliwości.

Uniwersytet Oświatowy Lubomir Zworecki

ul. Kossaka 118, 64-920 Piła
NIP: 764-100-95-01


Piła

Godziny pracy biura:
Pon. - Pt. 8:00 - 16:00


phone67 351 27 27

phone67 212 20 21

mailpila@uo.edu.pl

Poznań

Godziny pracy biura:
Pon. - Pt. 7:30 - 15:30


phone61 663 20 33

phone61 663 20 33

mailpoznan@uo.edu.pl

Wyślij zapytanie