Uniwersytet Oświatowy

Administracyjno-biurowe

Piła Wielkopolska
Poznań Wielkopolska

OKRESOWE SZKOLENIE BHP I PPOŻ. PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH

CEL SZKOLENIA:

aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w zakresie bhp dla pracowników administracyjno-biurowych

 

ORGANIZACJA SZKOLENIA:

1 dzień w formie seminarium i samokształcenia kierowanego

lub szkolenie w formie e-learningu

 

DOKUMENTY UZYSKANE PO SZKOLENIU:

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 

DODATKOWE INFORMACJE:

Pierwsze szkolenie przeprowadza się w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tym stanowisku. Kolejne szkolenie okresowe powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 6 lat.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

Lp.

Nazwa zajęć

Il. godzin

1.

Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bhp z uwzględnieniem:
praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bhp oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp
ochrony pracy kobiet i młodocianych
wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych
profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników

2

2.

Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników

2

3.

Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowe, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe.

2

4.

Postępowanie w razie wypadków przy pracy i w sytuacjach zagrożeń w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

2

5.

Problemy ochrony ppoż.

2

 

Razem

10

Skontaktuj się z nami

Masz pytania?
Napisz lub zadzwoń. Rozwiejemy Twoje wątpliwości.

Uniwersytet Oświatowy Lubomir Zworecki

ul. Kossaka 118, 64-920 Piła
NIP: 764-100-95-01


Piła

Godziny pracy biura:
Pon. - Pt. 8:00 - 16:00


phone67 351 27 27

phone67 212 20 21

mailpila@uo.edu.pl

Poznań

Godziny pracy biura:
Pon. - Pt. 7:30 - 15:30


phone61 663 20 33

phone61 663 20 33

mailpoznan@uo.edu.pl

Wyślij zapytanie