Uniwersytet Oświatowy

Pracodawca wykonujący zadania służby BHP

Piła Wielkopolska
Poznań Wielkopolska

DLA PRACODAWCÓW WYKONUJĄCYCH ZADANIA SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

CEL SZKOLENIA:

uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie bhp dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp

 

ORGANIZACJA SZKOLENIA:

6 dni w formie kursu

 

DOKUMENTY UZYSKANE PO SZKOLENIU:

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 

INFORMACJE DODATKOWE:

Pierwsze szkolenie przeprowadza się przed podjęciem tych zadań

 

PROGRAM SZKOLENIA:

Lp.

Nazwa zajęć

Il. godzin

1.

Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bhp

8

2.

Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy

5

3.

Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami

10

4.

Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy

15

5.

Wymagania bhp dla budynków i pomieszczeń pracy oraz wymagania dla pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych

3

6.

Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych

5

7.

Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i chorób zawodowych i związana z nimi profilaktyka

2

8.

Zadania i uprawnienia służby bhp oraz metody pracy tej służby

6

9.

Organizacja i metody szkolenia w zakresie bhp oraz popularyzacja problematyki bhp

4

10.

Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń

3

11.

Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego

3

 

Razem

64

Skontaktuj się z nami

Masz pytania?
Napisz lub zadzwoń. Rozwiejemy Twoje wątpliwości.

Uniwersytet Oświatowy Lubomir Zworecki

ul. Kossaka 118, 64-920 Piła
NIP: 764-100-95-01


Piła

Godziny pracy biura:
Pon. - Pt. 8:00 - 16:00


phone67 351 27 27

phone67 212 20 21

mailpila@uo.edu.pl

Poznań

Godziny pracy biura:
Pon. - Pt. 7:30 - 15:30


phone61 663 20 33

phone61 663 20 33

mailpoznan@uo.edu.pl

Wyślij zapytanie