Uniwersytet Oświatowy

Robotnicze

Piła Wielkopolska
Poznań Wielkopolska

OKRESOWE SZKOLENIE BHP I PPOŻ. PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH

CEL SZKOLENIA:

aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w zakresie bhp i ppoż. dla pracowników na stanowiskach robotniczych

 

ORGANIZACJA SZKOLENIA:

1 dzień w formie instruktażu i seminarium

lub szkolenie w formie e-learningu

 

DOKUMENTY UZYSKANE PO SZKOLENIU:

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 

INFORMACJE DODATKOWE:

Pierwsze szkolenie przeprowadza się w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tym stanowisku. Kolejne szkolenie okresowe powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 3 lata.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

Lp.

Nazwa zajęć

Il. godzin

1.

Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bhp, z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą

1

2.

Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników- z uwzględnieniem zmian w technologii, organizacji pracy i stanowisk, stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, wprowadzenia nowych urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy

3

3.

Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

2

4.

Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka

2

5.

Problemy ochrony przeciwpożarowej

2

 

Razem

10

Skontaktuj się z nami

Masz pytania?
Napisz lub zadzwoń. Rozwiejemy Twoje wątpliwości.

Uniwersytet Oświatowy Lubomir Zworecki

ul. Kossaka 118, 64-920 Piła
NIP: 764-100-95-01


Piła

Godziny pracy biura:
Pon. - Pt. 8:00 - 16:00


phone67 351 27 27

phone67 212 20 21

mailpila@uo.edu.pl

Poznań

Godziny pracy biura:
Pon. - Pt. 7:30 - 15:30


phone61 663 20 33

phone61 663 20 33

mailpoznan@uo.edu.pl

Wyślij zapytanie