Uniwersytet Oświatowy

Pracodawca i inne osoby kierujące pracownikami

Piła Wielkopolska
Poznań Wielkopolska

OKRESOWE SZKOLENIE BHP I PPOŻ. PRACODAWCÓW I INNYCH OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI

CEL SZKOLENIA:

aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w zakresie bhp dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

 

ORGANIZACJA SZKOLENIA:

2 dni w formie kursu i samokształcenia kierowanego

lub szkolenie w formie e-learningu

 

DOKUMENTY UZYSKANE PO SZKOLENIU:

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 

INFORMACJE DODATKOWE:

Pierwsze szkolenie przeprowadza się w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tym stanowisku. Kolejne szkolenie okresowe powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 5 lat.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

Lp.

Nazwa zajęć

Il. godzin

1.

Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bhp, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego

3

2.

Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.

3

3.

Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.

3

4.

Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka

2

5.

Organizacja i metody szkolenia w zakresie bhp oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy

2

6.

Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń

1

7.

Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy

1

8.

Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego

2

 

Razem

17

Skontaktuj się z nami

Masz pytania?
Napisz lub zadzwoń. Rozwiejemy Twoje wątpliwości.

Uniwersytet Oświatowy Lubomir Zworecki

ul. Kossaka 118, 64-920 Piła
NIP: 764-100-95-01


Piła

Godziny pracy biura:
Pon. - Pt. 8:00 - 16:00


phone67 351 27 27

phone67 212 20 21

mailpila@uo.edu.pl

Poznań

Godziny pracy biura:
Pon. - Pt. 7:30 - 15:30


phone61 663 20 33

phone61 663 20 33

mailpoznan@uo.edu.pl

Wyślij zapytanie