Uniwersytet Oświatowy

Wózki jezdniowe podnośnikowe specjalizowane

Piła Wielkopolska
Poznań Wielkopolska

Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem
podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe
z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

CEL SZKOLENIA:

Zdobycie wiedzy i umiejętności przy obsłudze wózków jezdniowych podnośnikowych:

- z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

- z wysięgnikiem

i przygotowanie słuchacza do uzyskania uprawnień 

 

ORGANIZACJA SZKOLENIA:

Czas trwania kursu: od 2 do 4 spotkań

 

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATA:

- ukończone 18 lat

- wykształcenie co najmniej podstawowe

- zaświadczenie lekarskie

 

DOKUMENTY UZYSKANE PO SZKOLENIU:

Zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózków jezdniowcyh podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem wydane przez Urząd Dozoru Technicznego

Okres ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego: 5 lat.

(Zaświadczenie te uprawnia również do obsługi wszystkich pozostałych wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia)

 

DODATKWOWE INFORMACJE:

Kurs prowadzony zgodnie z programem zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego

 

PROGRAM SZKOLENIA:

Lp.

Nazwa zajęć edukacyjnych

Wymiar godzin zajęć edukacyjnych

Wymiar godzin zajęć praktycznych

1

Wymagania kwalifikacyjne

1,0

 

2

Mechanika

2,0

 

3

Elektrotechnika

2,0

 

4

Rodzaje urządzeń transportu bliskiego

1,0

 

5

Udźwig oraz inne wielkości charakteryzujące dla wózków jezdniowych

1,0

 

6

Pojęcie stateczności wózków jezdniowych podnośnikowych

1,0

 

7

Budowa wózków jezdniowych podnośnikowych

2,0

 

8

Budowa urządzenia właściwego dla typu, kategorii, rodzaju, odmiany i przeznaczenia

3,0

 

9

Budowa urządzenia właściwego dla typu, kategorii, rodzaju, odmiany i przeznaczenia

 

3,0

10

Mechanizmy oraz ich budowa i działanie

2,0

 

11

Urządzenia zabezpieczające stosowane w wózkach jezdniowych podnośnikowych

1,0

 

12

Urządzenia zabezpieczające stosowane w wózkach jezdniowych podnośnikowych

 

1,0

13

Wyposażenie elektryczne, hydrauliczne, pneumatyczne wózków jezdniowych podnośnikowych

1,0

 

14

Wyposażenie elektryczne, hydrauliczne, pneumatyczne wózków jezdniowych podnośnikowych

 

1,0

15

Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych – zasady ogólne

2,0

 

16

Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych – zasady szczegółowe

 

6,0

17

Praca w specyficznych warunkach

2,0

 

18

Zasady bezpiecznej eksploatacji wózków jezdniowych podnośnikowych zasilanych gazem (LPG, CNG)

2,0

 

19

Warunki bezpiecznej pracy

2,0

 

20

BHP przy obsłudze wózków jezdniowych podnośnikowych

2,0

 

21

Niebezpieczne uszkodzenia / nieszczęśliwy wypadek – procedura postępowania

2,0

 

Razem godzin zajęć:

29,0

11,0

Skontaktuj się z nami

Masz pytania?
Napisz lub zadzwoń. Rozwiejemy Twoje wątpliwości.

Uniwersytet Oświatowy Lubomir Zworecki

ul. Kossaka 118, 64-920 Piła
NIP: 764-100-95-01


Piła

Godziny pracy biura:
Pon. - Pt. 8:00 - 16:00


phone67 351 27 27

phone67 212 20 21

mailpila@uo.edu.pl

Poznań

Godziny pracy biura:
Pon. - Pt. 7:30 - 15:30


phone61 663 20 33

phone61 663 20 33

mailpoznan@uo.edu.pl

Wyślij zapytanie