Uniwersytet Oświatowy

Bezpieczne użytkowanie butli

Piła Wielkopolska
Poznań Wielkopolska

WYMIANA BUTLI GAZOWYCH W WÓZKACH JEZDNIOWYCH

CEL SZKOLENIA:

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestnika do bezpiecznego użytkowania butli w wózkach jezdniowych zasilanych paliwem gazowym.

ORGANIZACJA SZKOLENIA:

Czas trwania 1 dzień

 

DOKUMENTY UZYSKANE PO SZKOLENIU:

Zaświadczenie o ukończeniu kursu.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

Kurs prowadzony zgodnie z programem zatwierdzonym przez UDT: zgodnie z rozporządzeniemi Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. 2018 poz. 47)

 

PROGRAM SZKOLENIA:

Lp.

Nazwa zajęć

Il. godzin

1.

Część teoretyczna

Wymagania dotyczące warunków użytkowania wózków. Charakterystyka paliw gaazowych stosowanych w wózkach jezdniowych. 
Wymagania dotyczące stanowiska do wymiany butli. Rodzaje instalacji gazowych oraz butli. Stosowane oznaczenia. Terminy 
i warunki dopuszczenia do eksploatacji. Kontola szczelności instalacji gazowej. Transport wewnątrzzakładowy butli oraz
zagrożenia wystepujące przy tych czynnościach. Zagrożenia oraz postepowanie w sytuacjach awaryjnych. Bezpieczeństwo
i higiena pracy.

2

2.

Część praktyczna

Stosowane oznaczenia. Czynności obsługi codziennej związanej z instalacją gazową. Czynnością związane z wymianą butli.
Kontrola szczelności instalacji gazowej. Ocena czynności wykonywanych przez uczestników szkolenia.
Egzamin końcowy.

2

 

Razem

4

Skontaktuj się z nami

Masz pytania?
Napisz lub zadzwoń. Rozwiejemy Twoje wątpliwości.

Uniwersytet Oświatowy Lubomir Zworecki

ul. Kossaka 118, 64-920 Piła
NIP: 764-100-95-01


Piła

Godziny pracy biura:
Pon. - Pt. 8:00 - 16:00


phone67 351 27 27

phone67 212 20 21

mailpila@uo.edu.pl

Poznań

Godziny pracy biura:
Pon. - Pt. 7:30 - 15:30


phone61 663 20 33

phone61 663 20 33

mailpoznan@uo.edu.pl

Wyślij zapytanie