Uniwersytet Oświatowy

Wózki jezdniowe platformowe, ciągnikowe, pchające

Piła Wielkopolska
Poznań Wielkopolska

WÓZKI JEZDNIOWE PLATFORMOWE, CIĄGNIKOWE, PCHAJĄCE

CEL SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do bezpiecznej eksploatacji wózków jezdniowych platformowych, ciągnikowych, pchających.

ORGANIZACJA SZKOLENIA:

Czas trwania szkolenia: 2 dni

 

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATA:

- ukończone 18 lat

- stan zdrowia umozliwiający udział w szkoleniu, potwoerdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim

 

DOKUMENTY UZYSKANE PO SZKOLENIU:

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia uprawniające do obsługi wózków jezdniowych platformowych, ciągnikowych, pchających.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

Kurs prowadzony zgodnie z programem opracowanym przez Urząd Dozoru Technicznego w  rozumieniu § 4 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia Ministra
Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. 2018 poz. 47)

 

PROGRAM SZKOLENIA:

Lp.

Nazwa zajęć edukacyjnych

Wymiar godzin zajęć edukacyjnych

Wymiar godzin zajęć praktycznych

1

Część teoretyczna szkolenia

Podstawowe definicje. Podział, typy, rodzaje i odmiany wózków. Zespoły mechaniczne oraz elektryczne. Podstawowe zabepieczenia, blokady oraz wskaźniki. Parametry oraz oznakowanie wózków.
Czynności operatora przed, w trakcie oraz po zakończeniu pracy. Prawidłowe obciążenie, rozłożenie
ładunku, transport oraz manewrowanie. Wpływ otoczenia na bezpieczną obsługę wózka. Instrukcja eksploatacji wózka. Pisemne polecenie wykonania pracy. Instrukcja bezpieczeństwa prac zawodowych. Wiadomości z zakresu 
ładunkoznawstwa. Zagrożenia oraz postępowanie w sytuacjach awaryjnych. BHP.

7,0

 

2

Część praktyczna szkolenia

Czynności operatora przed, w trakcie oraz po zakończeniu pracy. Instrukcja stanowiskowa. Obsługa codzienna. Elementy sterowania i kierowania. Przejazd bez obciążenia. Przejazd z ładunkiem. Manewrowanie wózkiem. Omijanie przeszkód. Ocena czynnośći wykonywanych przez uczestników szkolenia. Egzamin końcowy

 

5,0

Razem godzin zajęć:

 

12,0

Skontaktuj się z nami

Masz pytania?
Napisz lub zadzwoń. Rozwiejemy Twoje wątpliwości.

Uniwersytet Oświatowy Lubomir Zworecki

ul. Kossaka 118, 64-920 Piła
NIP: 764-100-95-01


Piła

Godziny pracy biura:
Pon. - Pt. 8:00 - 16:00


phone67 351 27 27

phone67 212 20 21

mailpila@uo.edu.pl

Poznań

Godziny pracy biura:
Pon. - Pt. 7:30 - 15:30


phone61 663 20 33

phone61 663 20 33

mailpoznan@uo.edu.pl

Wyślij zapytanie