Uniwersytet Oświatowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS)

środki finansowe, którymi dysponują powiatowe urzędy pracy; przeznaczone na dofinansowanie kształcenia pracowników i pracodawców, którzy potrzebują podniesienia kwalifikacji lub nabycia nowych umiejętności

 

mikroprzedsiębiorstwo

zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro

 

małe przedsiębiorstwo

zatrudnia mnij niż 50 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro;

 

średnie przedsiębiorstwo

zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro

 

priorytety wydatkowania środków KFS w 2021 r. - wsparcie kształcenia ustawicznego:

 1. osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, musiały ograniczyć swoją działalność;
 2. pracowników służb medycznych, pracowników służb socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, prywatnych domów opieki oraz innych placówek dla seniorów/osób chorych/niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami chorymi na COVID-19 lub osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby;
 3. w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 4. osób po 45 roku życia;
 5. osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
 6. w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych;
 7. osób, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości;
 8. dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych
  i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego

Kto może ubiegać się o środki?
O środki mogą się ubiegać pracodawcy, tj. podmioty zatrudniające co najmniej jednego pracownika (zatrudnienie na umowę o pracę)

Jakie działania można dofinansować?
W ramach KFS sfinansować można:

 • kurs
 • studia podyplomowe
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych
 • badania lekarskie lub psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem

 

Jaka jest wysokość wsparcia?
100%
 kosztów kształcenia ustawicznego – jeżeli pracodawca należy do grupy mikroprzedsiębiorstw
80% kosztów kształcenia ustawicznego, jeżeli pracodawca nie należy do grupy mikroprzedsiębiorstw

Gdzie składać wnioski?
Wnioski składane są do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę firmy lub miejsce prowadzonej działalności gospodarczej.

Kiedy składać wnioski?
W odpowiedzi na ogłoszony przez powiatowy urząd pracy nabór wniosków o dofinansowanie. Informacje zamieszczane są na stronach internetowych urzędów.

JAK UZYSKAĆ DOTACJĘ? KROK PO KROKU…

KROK 1

Określ swoje potrzeby szkoleniowe. Możesz to zrobić samodzielnie albo skorzystać z pomocy wybranej przez siebie firmy szkoleniowej.

KROK 2

W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków  złóż do właściwego powiatowego urzędu pracy wniosek o dofinansowanie. Pamiętaj, że szkolenie nie może rozpocząć się przed podpisaniem umowy z powiatowym urzędem pracy.

KROK 3

Jeżeli Twój wniosek zostanie pozytywnie oceniony i podpiszesz umowę szkoleniową – zrealizuj szkolenia, a następnie rozlicz się z powiatowym urzędem pracy.

 

Bezpłatna pomoc w wypełnianiu wniosków dla usług szkoleniowych świadczonych przez Uniwersytet Oświatowy

Skontaktuj się z nami

Masz pytania?
Napisz lub zadzwoń. Rozwiejemy Twoje wątpliwości.

Uniwersytet Oświatowy Lubomir Zworecki

ul. Kossaka 118, 64-920 Piła
NIP: 764-100-95-01


Piła

Godziny pracy biura:
Pon. - Pt. 8:00 - 16:00


phone67 351 27 27

phone67 212 20 21

mailpila@uo.edu.pl

Poznań

Godziny pracy biura:
Pon. - Pt. 7:30 - 15:30


phone61 663 20 33

phone61 663 20 33

mailpoznan@uo.edu.pl

facebook youtube

Wyślij zapytanie