Uniwersytet Oświatowy

Baza usług rozwojowych

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

ogólnopolski portal, na którym firmy szkoleniowe zamieszczają swoją ofertę szkoleniowa, a przedsiębiorcy sektora MSP mogą wyszukać bądź zamówić (sprofilowane według swoich potrzeb) szkolenia, doradztwo, coaching itd. z dofinansowaniem z funduszy europejskich

 

mikroprzedsiębiorstwo

zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro

 

małe przedsiębiorstwo

zatrudnia mnij niż 50 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro;

 

średnie przedsiębiorstwo

zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro

 

Wysokość refundacji uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa:

50% dla przedsiębiorstw średnich

70% dla przedsiębiorstw małych

80% dla mikroprzedsiębiorstw

 

Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą zwiększyć wysokość refundacji – jednakże nie więcej niż do 80%, jeżeli

działają w branży tzw. Inteligentnej specjalizacji

50 roku życia

obejmą szkoleniami pracowników o niskich kwalifikacjach (tj. z wykształceniem nie wyższym niż średnie

szkolenie kończy się zdobyciem kwalifikacji (wymagany egzamin zewnętrzny

 

forma pomocy: refundacja części kosztów szkolenia

 

JAK UZYSKAĆ DOTACJE? KROK PO KROKU…

 

KROK 1

W Bazie Usług Rozwojowych wyszukaj szkolenie (usługę rozwojową). Jeżeli w Bazie nie ma szkolenia którego szukasz, skontaktuj się z wybraną przez siebie firmą szkoleniową. Możesz skorzystać z opcji „Wyszukaj organizatora”. Wygeneruj kartę usługi rozwojowej (przycisk Drukuj do PDF).

KROK 2

Ze strony swojego Operatora (listę Operatorów znajdziesz na stronie http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie) pobierz, a następnie wypełnij dokumenty zgłoszeniowe

KROK 3

Wypełnione dokumenty złóż w Biurze Projektu lub u swojego Operatora

KROK 4

Zarejestruj się w Bazie Usług Rozwojowych –  załóż konto dla siebie oraz prowadzonej przez siebie firmy

KROK 5

Podpisz umowę wsparcia. Pamiętaj, że szkolenie nie może rozpocząć się przed podpisaniem umowy z Operatorem

KROK 6

Zapisz się na wybrane szkolenie korzystając z założonego w Bazie Usług Rozwojowych konta

KROK 7

Zrealizuj szkolenie, opłać fakturę (przedsiębiorstwo ponosi 100% kosztów szkolenia z własnych środków). Wypełnij, a następnie wydrukuj ankietę oceniającą szkolenie – link do ankiety otrzymasz na podanego przy rejestracji do Bazy maila

KROK 8

Złóż wniosek do Operatora o refundację kosztów szkolenia wraz z wymaganymi załącznikami

 

Bezpłatna pomoc w wypełnianiu wniosków dla usług szkoleniowych świadczonych przez Uniwersytet Oświatowy.

Skontaktuj się z nami

Masz pytania?
Napisz lub zadzwoń. Rozwiejemy Twoje wątpliwości.

Uniwersytet Oświatowy Lubomir Zworecki

ul. Kossaka 118, 64-920 Piła
NIP: 764-100-95-01


Piła

Godziny pracy biura:
Pon. - Pt. 8:00 - 16:00


phone 67 351 27 27

phone 67 212 20 21

mail pila@uo.edu.pl

Poznań

Godziny pracy biura:
Pon. - Pt. 7:30 - 15:30


phone 61 663 20 33

phone 61 663 20 33

mail poznan@uo.edu.pl

Wyślij zapytanie