Uniwersytet Oświatowy

Baza usług rozwojowych

Piła Wielkopolska
Poznań Wielkopolska

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH  - definicje

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/: ogólnopolski portal, na którym firmy szkoleniowe zamieszczają swoją ofertę szkoleniowa, a przedsiębiorcy sektora MSP mogą wyszukać bądź zamówić (sprofilowane według swoich potrzeb) szkolenia, doradztwo, coaching itd. z dofinansowaniem z funduszy europejskich

mikroprzedsiębiorstwo: zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro

małe przedsiębiorstwo: zatrudnia mnij niż 50 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro;

średnie przedsiębiorstwo: zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro

REFUNDACJA KOSZTÓW USŁUGI ROZWOJOWEJ - zasady ogólne

 Wysokość refundacji uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa i wynosi:
- 50% dla przedsiębiorstw średnich
- 70% dla przedsiębiorstw małych
- 80% dla mikroprzedsiębiorstw

Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą zwiększyć wysokość refundacji – jednakże nie więcej niż do 80%, jeżeli:
- działają w branży o największym potencjale rozwojowym lub branż strategicznych dla danego regionu (smart specialisation) - o 20 punktów procentowych;
- obejmą szkoleniami pracowników powyżej 50 roku życia - o 20 punktów procentowych;
- obejmą szkoleniami pracowników o niskich kwalifikacjach (tj. z wykształceniem nie wyższym niż średnie): o 20 punktów procentowych
- usługa rozwojowa kończy się zdobyciem kwalifikacji (wymagany egzamin zewnętrzny): o 20 punktów procentowych
- prowadzą działalności gospodarczej na terenie miast średnich, w tym w szczególności miast średnich tracących funkcję społeczno-gospodarczą: o 20 punktów procentowych

JAK UZYSKAĆ DOTACJE? KROK PO KROKU…

KROK 1: W Bazie Usług Rozwojowych wyszukaj szkolenie (usługę rozwojową). Jeżeli w Bazie nie ma szkolenia którego szukasz, skontaktuj się z wybraną przez siebie firmą szkoleniową. Możesz skorzystać z opcji „Wyszukaj organizatora”. Wygeneruj kartę usługi rozwojowej (przycisk Drukuj do PDF).

KROK 2: Ze strony swojego Operatora (listę Operatorów znajdziesz na stronie http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie) pobierz, a następnie wypełnij dokumenty zgłoszeniowe

KROK 3: Wypełnione dokumenty złóż w Biurze Projektu lub u swojego Operatora

KROK 4: Zarejestruj się w Bazie Usług Rozwojowych –  załóż konto dla siebie oraz prowadzonej przez siebie firmy

KROK 5: Podpisz umowę wsparcia. Pamiętaj, że szkolenie nie może rozpocząć się przed podpisaniem umowy z Operatorem

KROK 6: Zapisz się na wybrane szkolenie korzystając z założonego w Bazie Usług Rozwojowych konta

KROK 7: Zrealizuj szkolenie, opłać fakturę (przedsiębiorstwo ponosi 100% kosztów szkolenia z własnych środków). Wypełnij, a następnie wydrukuj ankietę oceniającą szkolenie – link do ankiety otrzymasz na podanego przy rejestracji do Bazy maila

KROK 8: Złóż wniosek do Operatora o refundację kosztów szkolenia wraz z wymaganymi załącznikami

Bezpłatna pomoc w wypełnianiu wniosków dla usług szkoleniowych świadczonych przez Uniwersytet Oświatowy.

Skontaktuj się z nami

Masz pytania?
Napisz lub zadzwoń. Rozwiejemy Twoje wątpliwości.

Uniwersytet Oświatowy Lubomir Zworecki

ul. Kossaka 118, 64-920 Piła
NIP: 764-100-95-01


Piła

Godziny pracy biura:
Pon. - Pt. 8:00 - 16:00


phone67 351 27 27

phone67 212 20 21

mailpila@uo.edu.pl

Poznań

Godziny pracy biura:
Pon. - Pt. 7:30 - 15:30


phone61 663 20 33

phone61 663 20 33

mailpoznan@uo.edu.pl

Wyślij zapytanie