Uniwersytet Oświatowy

Kurs na koparko ładowarki Poznań, Piła

Koparko-ładowarki klasa III

Piła Wielkopolska
Poznań Wielkopolska

OPERATOR KOPARKOŁADOWAREK KLASA III

CEL SZKOLENIA:

Przygotowanie uczestnika do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn i urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych w zakresie III klasy uprawnień. Przygotowanie do egzaminu państwowego

 

ORGANIZACJA SZKOLENIA:

Czas trwania kursu 17 dni

 

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATA:

- ukończone 18 lat

- aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu w określonej specjalności

- uczestnik kursu powinien być wyposażony we własną odzież roboczą i obuwie robocze

 

DOKUMENTY UZYSKANE PO SZKOLENIU:

Świadectwo oraz książeczkę operatora potwierdzające zdobycie uprawnień wydaną przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Warszawski Instytut Technologiczny

Kwalifikacja na koparkoładowarki kl. III upoważnia do obsługi:

  • koparek jednonaczyniowych do 4 ton masy całkowitej

  • ładowarek jednonaczyniowych do 8 ton masy całkowitej

  • koparkospycharek

 

PROGRAM SZKOLENIA:

Lp.

Nazwa zajęć

Il. godzin

1.

Moduł BHP

8

2.

Moduł użytkowanie i obsługa maszyn roboczych

24

3.

Moduł specjalistyczny – teoria

20

4.

Moduł specjalistyczny – praktyka

82

 

Razem

134

 

 

Na czym polega kurs na operatora koparko-ładowarki?

 

 

Kurs na operatora koparko-ładowarki to szkolenie przeznaczone dla osób, które chcą nauczyć się obsługiwać koparko-ładowarki, czyli maszyny przeznaczone do kopania i przenoszenia materiałów sypkich, takich jak piasek, żwir czy ziemię. Celem kursu jest nauczenie uczestników bezpiecznej i efektywnej obsługi koparko-ładowarki oraz przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne, podczas których uczestnicy zdobywają wiedzę z zakresu budowy i działania koparko-ładowarki, zasad bezpiecznej obsługi, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz procedur awaryjnych. Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymują certyfikat uprawniający do obsługi koparko-ładowarki, który jest wymagany przez pracodawców do zatrudnienia operatorów.

Skontaktuj się z nami

Masz pytania?
Napisz lub zadzwoń. Rozwiejemy Twoje wątpliwości.

Uniwersytet Oświatowy Lubomir Zworecki

ul. Kossaka 118, 64-920 Piła
NIP: 764-100-95-01


Piła

Godziny pracy biura:
Pon. - Pt. 8:00 - 16:00


phone67 351 27 27

phone67 212 20 21

mailpila@uo.edu.pl

Poznań

Godziny pracy biura:
Pon. - Pt. 7:30 - 15:30


phone61 663 20 33

phone61 663 20 33

mailpoznan@uo.edu.pl

Wyślij zapytanie