Uniwersytet Oświatowy

Studia podyplomowe

Piła Wielkopolska
Poznań Wielkopolska

WYMAGANE DOKUMENTY:
Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest:
1. posiadanie dyplomu ukończenia studiów (licencjackich, inżynierskich lub magisterskich);
2. zawarcie umowy o odpłatności za studia
(umowa zawierana jest w dniu złożenia dokumentów)
3. złożenie niżej wymienionych dokumentów:
- kserokopia dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem, oryginał do wglądu;
- kserokopia dowodu osobistego, oryginał do wglądu;
- aktualna fotografia, zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych
- wypełniona ankieta osobowa kandydata na studia

 

PLIKI DO POBRANIA:

ankieta_kandydata

umowa

Program

 

PŁATNOŚCI:
Opłata za studia w całości wynosi 2800zł.
I rata do 31.10.2018
II rata do 28.02.2019
Płatności prosimy dokonać na podane konto z dopiskiem: STUDIA PODYPLOMOWE BHP IMIĘ I NAZWISKO STUDENTA.
PKO O/Piła 40 1020 3844 0000 1302 0007 2504

Wszystkie zajęcia odbywają się w Uniwersytecie Oświatowym ul. Kossaka 118, 64-920 Piła.

 

OPIS KIERUNKU:
Gdańska Szkoła Wyższa i Uniwersytet Oświatowy zapraszają na roczne studia podyplomowe BHP w Pile.

Prócz przedmiotów „standardowych”, spotykanych na większości studiów podyplomowych z zakresu BHP typu: ocena ryzyka zawodowego, wypadki przy pracy i choroby zawodowe, prawo pracy, pierwsza pomoc, ochrona przeciwpożarowa i przeciwwybuchowa etc. my proponujemy (opracowane na bazie wywiadów ze studentami oraz z absolwentami studiów podyplomowych z zakresu BHP prowadzonych w różnych miastach) również przedmioty wynikające z przemian, jakie dokonują się w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy a także z bardzo szerokiego zakresu działalności absolwentów na rynku takie jak: Aspekty ekonomiczne BHP, Bezpieczna eksploatacja maszyn i urządzeń, Kultura bezpieczeństwa pracy, Środki ochrony indywidualnej oraz zbiorowej zabezpieczające pracowników w środowisku pracy, Podstawy bezpieczeństwa i higieny pracy w kontakcie z substancjami chemicznymi, Podstawy bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie, Podstawy bezpieczeństwa i higieny pracy w transporcie.

Łącznie proponujemy 21 przedmiotów, gdzie na wykłady przewidziano 105 godzin lekcyjnych, natomiast na ćwiczenia 120 godzin.

Zajęcia będą prowadzone przez osoby posiadające wysokie kwalifikacje oraz doświadczenie w określonych obszarach. Wykładowcami będą m.in.:

- dr inż. Adam Górny (wykładowca na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, audytor wiodący systemów zarządzania jakością, środowiskiem naturalnym, bezpieczeństwem pracy, certyfikowany „Euro Ergonomista”)

- dr inż. Grzegorz Dahlke (pracownik naukowy, kierownik Laboratorium Ergonomii na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, certyfikowany „Euro Ergonomista”)

- dr inż. Marcin Butlewski (pracownik naukowy na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, ściśle współpracuje z prof. dr hab. inż. Edwinem Tytykiem, posiada szereg publikacji z zakresu techniki, certyfikowany „Euro Ergonomista”);

- Sławomir Niecko (doktor nauk rolniczych, profesor nadzwyczajny Wyższej Szkoły Społeczno Ekonomicznej w Gdańsku, v-ce Przewodniczący Klastra Logistyczno-Transportowego Północ-Południe)

- dr inż. Sławomir Łech (praktyk, audytor systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy, realizuje projekty badawcze/szkoleniowe m.in. z Dekra Polska Sp. z o.o., Team Prevent Polska Sp. z o.o.)

Wszelkie informację uzyskają Państwo w Uniwersytecie Oświatowym ul. Kossaka 118 w Pile. Tel. 67 351 26 26

Skontaktuj się z nami

Masz pytania?
Napisz lub zadzwoń. Rozwiejemy Twoje wątpliwości.

Uniwersytet Oświatowy Lubomir Zworecki

ul. Kossaka 118, 64-920 Piła
NIP: 764-100-95-01


Piła

Godziny pracy biura:
Pon. - Pt. 8:00 - 16:00


phone67 351 27 27

phone67 212 20 21

mailpila@uo.edu.pl

Poznań

Godziny pracy biura:
Pon. - Pt. 7:30 - 15:30


phone61 663 20 33

phone61 663 20 33

mailpoznan@uo.edu.pl

Wyślij zapytanie