Uniwersytet Oświatowy

Zasady organizowania zajęć teoretycznych, praktycznych i egzaminów w Uniwersytecie Oświatowym

Zasady organizowania zajęć teoretycznych, praktycznych i egzaminów w Uniwersytecie Oświatowym Lubomir Zworecki
W celu zapewnienia bezpiecznych warunków sanitarnych podczas zajęć i egzaminów oraz uniknięcia potencjalnego ryzyka zakażenia wirusem COVID-19 ustalamy:
 Uczestnik przystępujący do szkolenia powinien być w dobrym stanie zdrowia i bezwzględnie wyposażony w maseczkę i rękawiczki.
 Przed przystąpieniem do szkolenia uczestnik wypełnia „Oświadczenie wstępnej kwalifikacji (koronawirus)”. Uczestnik jest zobowiązany poinformować o każdej zmianie mającej wpływ na jego uczestnictwo w zajęciach w późniejszym czasie.
 Przed przystąpieniem do zajęć uczestnik może zostać poddany kontrolnemu pomiarowi temperatury ciała. W przypadku wyraźnych oznak choroby oraz podwyższonej temperatury ciała powyżej 37,5 °C. Uniwersytet Oświatowy Lubomir Zworecki ma prawo odmówić przyjęcia na zajęcia i udostępnić zajęcia w formie online.
 Uczestnik szkolenia przed każdorazowym wejściem na salę szkoleniową ma obwiązek odkazić dłonie płynem do dezynfekcji w miejscu do tego udostępnionym.
 Wstęp na teren Uniwersytetu Oświatowego mają tylko uczestnicy szkolenia. Niedozwolone jest przebywanie osób towarzyszących.
 Zajęcia odbywają się z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego.
 Uczestnicy szkolenia zobowiązani są słuchać poleceń wykładowcy/instruktora.
 Ze względów sanitarnych uczestnicy mają udostępniony dystrybutor z wodą i kubki jednorazowe. Wykładowca/instruktor zobowiązany jest do regularnego odkażania kurka.
 Wykładowca zobowiązany jest regularnie wietrzyć salę wykładową.
 Wykładowca/instruktor podczas zajęć ma obowiązek używania łącznie maseczki ochronnej, rękawic ochronnych oraz wg. uznania przyłbicy ochronnej.
 Podczas przerwy w zajęciach teoretycznych nie można przebywać w korytarzach i na klatce schodowej – należy wyjść w miarę możliwości na powietrze lub pozostać w sali z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego.
 Po zajęciach teoretycznych sala szkoleniowa jest sprzątana i dezynfekowana.
 Podczas zajęć praktycznych każde urządzenie (pojazd) jest wyposażony w ręcznik papierowy oraz pojemnik z płynem dezynfekcyjnym.
 Po każdym użyciu urządzenia (pojazdu), na którym przeprowadzane są zajęcia praktyczne, instruktor dokonuje wstępnej dezynfekcji. Należy zdezynfekować jeżeli urządzenie (pojazd) posiada: stacyjkę, kluczyk, koło kierownicy, przełączniki, dźwignie, wszystkie klamki od zewnątrz i wewnątrz , klamrę i zapięcie pasów bezpieczeństwa, elementy regulacji fotela, elementy sterowania lusterek wewnętrznych i zewnętrznych, pedały, zawór butli gazowej. Materiały użyte do odkażania należy wrzucić do odpadów zmieszanych.
 Przed kolejnymi zajęciami urządzenie (pojazd) jest dezynfekowane.
 Egzaminy wewnętrzne przeprowadzane są z zachowaniem powyższych standardów.
 Egzaminy instytucji zewnętrznych przeprowadzane są zgodnie z ich wytycznymi jednak z zachowaniem nie niższych standardów niż podczas zajęć teoretycznych i praktycznych.

Skontaktuj się z nami

Masz pytania?
Napisz lub zadzwoń. Rozwiejemy Twoje wątpliwości.

Uniwersytet Oświatowy Lubomir Zworecki

ul. Kossaka 118, 64-920 Piła
NIP: 764-100-95-01


Piła

Godziny pracy biura:
Pon. - Pt. 8:00 - 16:00


phone67 351 27 27

phone67 212 20 21

mailpila@uo.edu.pl

Poznań

Godziny pracy biura:
Pon. - Pt. 7:30 - 15:30


phone61 663 20 33

phone61 663 20 33

mailpoznan@uo.edu.pl

facebook youtube

Wyślij zapytanie