Uniwersytet Oświatowy

UWAGA pracodawcy z powiatu poznańskiego oraz miasta Poznania

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu uruchomił nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców. Wnioski przyjmowane będą w okresie od 02.02.2022 roku  do 03.02.2022 roku. Wnioski będzie można składać wyłącznie
w formie elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (EPUAP). 

O pomoc w 2022 roku  mogą ubiegać się  pracodawcy, którzy spełniają Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. 

Priorytety wydatkowania KFS w 2022 r.:

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek pandemii COVID-19, musiały podjąć działania w celu dostosowania się do zmienionej sytuacji rynkowej
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego
  w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych - https://barometrzawodow.pl/ 
 4. wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących będących członkami rodzin wielodzietnych
 5. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS
 6. wsparcie kształcenia ustawicznego
  w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych
 7. wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej

Szczegóły ogłoszenia na stronie https://poznan.praca.gov.pl/-/16647479-nabor-wnioskow-z-krajowego-funduszu-szkoleniowego-2022 

Skontaktuj się z nami

Masz pytania?
Napisz lub zadzwoń. Rozwiejemy Twoje wątpliwości.

Uniwersytet Oświatowy Lubomir Zworecki

ul. Kossaka 118, 64-920 Piła
NIP: 764-100-95-01


Piła

Godziny pracy biura:
Pon. - Pt. 8:00 - 16:00


phone67 351 27 27

phone67 212 20 21

mailpila@uo.edu.pl

Poznań

Godziny pracy biura:
Pon. - Pt. 7:30 - 15:30


phone61 663 20 33

phone61 663 20 33

mailpoznan@uo.edu.pl

Wyślij zapytanie