Uniwersytet Oświatowy

Dofinansowanie szkoleń - Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2020

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) to środki finansowe w dyspozycji powiatowych urzędów pracy przeznaczone na dofinansowanie kształcenia pracowników i pracodawców, którzy potrzebują podniesienia kwalifikacji lub nabycia nowych umiejętności.

W przyszłym roku priorytetami wydatkowania środków KFS będzie wsparcie kształcenia ustawicznego:
1) dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki  nad dzieckiem;
2) dla osób po 45 roku życia;
3) w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
4) w związku z rozwojem w firmach technologii i zastosowaniem wprowadzanych przez firmy narzędzi pracy;
5) w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju;
6) dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego;
7) dla pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej

 

Zapraszamy do współpracy w zakresie określenia potrzeb szkoleniowych oraz zaplanowania z nami szkoleń w 2020 r.

ulotka KFS 2020

Skontaktuj się z nami

Masz pytania?
Napisz lub zadzwoń. Rozwiejemy Twoje wątpliwości.

Uniwersytet Oświatowy Lubomir Zworecki

ul. Kossaka 118, 64-920 Piła
NIP: 764-100-95-01


Piła

Godziny pracy biura:
Pon. - Pt. 8:00 - 16:00


phone 67 351 27 27

phone 67 212 20 21

mail pila@uo.edu.pl

Poznań

Godziny pracy biura:
Pon. - Pt. 7:30 - 15:30


phone 61 663 20 33

phone 61 663 20 33

mail poznan@uo.edu.pl

Wyślij zapytanie