Kurs VT1 VT2 z możliwością dofinansowania do 80% kosztów szkolenia i egzaminu.

Uniwersytet Oświatowy oraz Instytut Spawalnictwa w Gliwicach organizują:
Kurs dla personelu w zakresie badań nieniszczących wizualnych VT1 + VT2 z możliwością dofinansowania do 80% kosztów szkolenia i egzaminu.

Uzyskanie certyfikatu kompetencji personelu badań nieniszczących VT1, VT2 jest niezbędne w produkcji gdzie prowadzone są procesy spawalnicze.

KOSZT: 4000ZŁ OD UCZESTNIKA

Cena ta zawiera: kurs, egzamin, catering (kawa, herbata, obiad) oraz niezbędne pomoce dydaktyczne.
Koszt zakwaterowania i wyżywienia pokrywają uczestnicy szkolenia we własnym zakresie.
Istnieje możliwość organizacji noclegów i wyżywienia po wcześniejszej rezerwacji.

TERMIN SZKOLENIA:

19.02 – 23.02.2018 r.

26.02 – 02.03.2018 r.

Szkolenie prowadzone będzie przez wykwalifikowaną kadrę Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.

UCZESTNIK POWINIEN W DNIU ROZPOCZĘCIA SZKOLENIA POSIADAĆ:
- wypełniony wniosek o wydanie certyfikatu (w załączeniu do pobrania);
- wypełnione i potwierdzone zaświadczenie o badaniu wzroku (w załączeniu do pobrania)
- kserokopię ukończenia szkoły lub uczelni;( minimum wykształcenie średnie techniczne)
- kserokopię świadectw ukończenie szkoleń z zakresu badań nieniszczących, (jeżeli uczestniczył w tego rodzaju szkoleniach)
- jedno podpisane zdjęcie legitymacyjne
- latarkę i kalkulator
- dowód opłacenia kosztów szkolenia

OPŁATĘ ZA UCZESTNICTWO PROSIMY DOKONAĆ NA KONTO: 
Uniwersytet Oświatowy ul. Kossaka 118, 64-920 Piła
Nadnotecki Bank Spółdzielczy Oddział w Pile 32893700070000759120000010
z dopiskiem szkolenie VT1 + VT2

Tel/fax 67 3512626 lub 3512727
e-mail:  pila@uo.edu.pl

WNIOSKI DO POBRANIA:

karta zgłoszenia uczestnika

Test widzenia