WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE I KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE

Kwalifikacje:
kwalifikacje uprawniające do pracy w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej

Charakterystyka:
Program studiów obejmuje takie przedmioty jak:

 • komunikacja interpersonalna,
 • psychopedagogiczne podstawy edukacji elementarnej,
 • etyka zawodu,
 • kształtowanie kompetencji matematycznych w edukacji elementarnej,
 • kształtowanie kompetencji językowych w edukacji elementarnej,
 • kształtowanie kompetencji przyrodoznawczych w edukacji elementarnej,
 • metodyka edukacji przedszkolnej,
 • metodyka kształcenia zintegrowanego,
 • technologia informacyjna w edukacji elementarnej,
 • prawo oświatowe i rodzinne,
 • wybrane zagadnienia terapii pedagogicznej i logopedycznej,
 • emisja głosu,
 • ekspresja plastyczna,
 • ekspresja muzyczna,
 • współczesne koncepcje i problemy edukacji elementarnej,
 • kompetencje wychowawcze nauczyciela,
 • praktyki.

Ilość semestrów: 3
Ilość godzin: 350 h (w tym 150 praktyki)
Opłata: 1000 zł/sem.
WYMAGANE PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE