spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi aluminium i jego stopów elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych metodą TIG 141

CEL SZKOLENIA:
Zdobycie uprawnień spawania blach i rur spoinami pachwinowymi aluminium i jego stopów IS-P/T-FW-21/22-141, W-07/IS-06
WYMAGANIA WOBEC KANDYDATA:
ukończone 18 lat
minimum szkoła podstawowa
stan zdrowia umożliwiający wykonywanie zawodu (orzeczenie lekarskie)
DOKUMENTY UZYSKANE PO SZKOLENIU:
Zaświadczenie ukończenia kursu, świadectwo egzaminu kwalifikacyjnego spawacza i książeczkę spawacza wydane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
PROGRAM SZKOLENIA:
Lp. Nazwa zajęć
Il. godzin
1. Zastosowanie elektryczności do spawania łukowego 2
2. Urządzenia spawalnicze 2
3. BHP 3
4. Bezpieczna praca na hali produkcyjnej 2
5. Materiały dodatkowe do spawania 2
6. Spawanie w praktyce 2
7. Oznaczenie i wymiarowanie spoin 2
8. Metody przygotowania złączy do spawania 2
9. Kwalifikowanie spawaczy 2
10. Aluminium i jego stopy, procesy spawania i aspekty bezpieczeństwa pracy 2
11. Spawalność i technika spawania 2
12. Materiały dodatkowe do spawania aluminium i jego stopów 2
13. Złącza spawane z aluminium i jego stopów i ich odkształcenia 2
14. Budowa i użytkowanie urządzeń do spawania TIG 3
15. Elektrody wolframowe i materiały dodatkowe do spawania 1
16. Instruktaż wstępny 2
17. Szkolenie praktyczne 78
Razem 111