Spawanie metodą TIG 141

CEL SZKOLENIA:

Celem kursu jest nabycie przez uczestników wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie spawania metodą TIG 141 (zgodnie z Wytycznymi Instytutu Spawalnictwa Nr W-14/IS-17)

I Stopień
(IS-P/T-FW)

Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych metodą TIG 141

II Stopień
(IS-P-BW)

Kurs spawania blach spoinami czołowymi elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych metodą TIG 141

III Stopień
(IS-T-BW)

Kurs spawania rur spoinami czołowymi elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych metodą TIG 141

 

ORGANIZACJA SZKOLENIA:

Czas trwania kursu:

I Stopień

111 godzin

II Stopień

102 godzin

III Stopień

111 godzin

 

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATA:

- ukończone 18 lat

- stan zdrowia umożliwiający wykonywanie zawodu

- ukończona co najmniej szkoła podstawowa lub zawodowa

 

DOKUMENTY UZYSKANE PO SZKOLENIU:

Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza wraz z Książeczką Spawacza

 

DODATKOWE INFORMACJE:

Kurs prowadzony zgodnie z programem zatwierdzonym przez Instytut Spawalnictwa.